ทวีทุกข์ไทยเทวษไห้ หัทยา
พระเสด็จสวรรค์นิรา ราษฎร์แล้ว
ระลึกพระมหากรุณา.- ธิคุณเลิศ ล้ำแล
กลดั่งทิพย์ฉัตรแก้ว ปกเกล้านิรันดร์กาลฯ
(ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ผู้ประพันธ์)
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
[ Enter Site ]